น่านเกมส์

สนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 พร้อมทุกสนามในระดับมาตรฐานสากลกระจายไป 6 อำเภอ กับ 6 จังหวัด นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึงความพร้อมของการจัดสถานที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 ?น่านเกมส์?กล่าวว่าจังหวัดน่านได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ซึ่งขณะนี้พร้อมแล้วที่จะจัดการของสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ถึง 90 % ทั้งเทคนิคกีฬาเหลือดำเนินการขั้นเทคนิคเล็กน้อย คือการนำอุปกรณ์กีฬาของ กกท. ลงในพื้นที่ เเละตกแต่งสนามแข่งขันให้มีความสวยงาม จังหวัดน่านพยายามที่จะใช้สนามการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติให้ได้มาตรฐานมากที่สุด โดยได้ใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับชาติให้มากที่สุดซึ่งมีการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้สนามจังหวัดกระจายไป 6 อำเภอกับอีก 6 จังหวัด ทางด้านนายสมพงษ์ พิมพ์มาศ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวถึงการกระจายสนามจัดการแข่งขันกีฬา ยิงปืนจัดการแข่งขันที่กรุงเทพฯ กีฬา"ฟิกเกอร์สเกต" กำหนดจัดการแข่งขันที่สนามของจังหวัดสมุทรปราการ

กีฬาจักรยานประเภทลู่มีกำหนดจัดการแข่งขันที่สนามของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสนามที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นสนามที่เป็นมาตรฐาน กีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์กำหนดจัดการแข่งขันที่สนามของจังหวัดพะเยา กีฬากล์อฟกำหนดจัดการแข่งขันที่สนามของจังหวัดลำปาง กีฬาว่ายน้ำกำหนดจัดการแข่งขันที่สระว่ายน้ำของจังหวัดแพร่

การกระจายสนามจัดการแข่งขันกีฬาไปยังพื้นที่จังหวัดต่างเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติยังรักษามาตรฐานของสนามที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในมาตรฐานสากล อีกทั้งจังหวัดน่านยังได้มีการกระจายพื้นที่จัดการแข่งขัน ไปอำเภอต่างๆ ประกอบด้วยกีฬาเนตบอล เทเบิลเทนนิส ซอฟท์บอล และเนตบอล แข่งที่ อำเภอปัว / กีฬาวอลเลย์บอล แข่งที่อำเภอท่าวังผา / เรือพาย และเทเบิลเทนนิส แข่งที่อำเภอภูเพียง/ กีฬาตะกร้อ รักบี้พุตบอล ฮอกกี้ แข่งที่ อำเภอเวียงสา/ กีฬากาบัดดี้ แข่งที่อำเภอนาน้อยเพื่อให้เกิดการตื่นตัวทางด้านกีฬาและการกระจายทางด้านเศรษฐกิจตามอำเภอต่างๆ โดยใช้สนามในจังหวัดกระจายไป 4อำเภอและดับอีก5 จังหวัด

ทุกจังหวัดที่เข้ารับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันคือคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองเพื่อการพัฒนาตัวนักกีฬาให้มีการพัฒนาจนถึงจุดสุดยอดของการเป็นนักกีฬา สิ่งที่ติดตัวนักกีฬามีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ให้ได้เหรียญเป็นจำนวนมาก จังหวัดน่านพยายามที่จะทำให้นักกีฬาของจังหวัดน่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ในส่วนเรื่องของเหรียญรางวัลคือผลพลอยได้ที่ตามมา สิ่งที่ต้องการคือ ให้ตัวนักกีฬามีการพัฒนาตนเองให้ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนในระดับชาติ ให้มีโอกาสสัมผัสการแข่งขันที่มีมาตรฐานในระดับชาติและก้าวเข้าไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต. ? น่านเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ เกมส์แห่งศักดิ์ศรี เกมส์กีฬาของเยาวชนทั่วประเทศ?