สนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
พร้อมทุกสนามในระดับมาตรฐานสากล

สนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 พร้อมทุกสนามในระดับมาตรฐานสากลกระจายไป 6 อำเภอ กับ 6 จังหวัด นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึงความพร้อมของการจัดสถานที่แข่งขันกี topthaicasino.com าเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 ?น่านเกมส์?กล่าวว่าจังหวัดน่านได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ newthaicasinos.com ครั้งที่ 34

ตารางการถ่ายทอดสด